Identiteit

Om te begrijpen wat identiteitsproblemen zijn, is het allereerst van belang om te begrijpen wat identiteit is. De identiteit is, eenvoudig gezegd, alles wat er voor zorgt dat we uniek zijn. We hebben veel verschillende eigenschappen, normen en waarden, leeftijd, uiterlijk, ideeën, gedachtegangen, die ervoor zorgen dat we een uniek persoon zijn. De identiteit wordt dus gedeeltelijk door onszelf gevormd, maar ook door het beeld dat anderen van ons hebben. Het (h)erkennen en accepteren van deze identiteit is de basis voor een gezonde ontwikkeling. Ook is het belangrijk dat eigenschappen van deze identiteit al op jonge leeftijd herkend, gewaardeerd en gestimuleerd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit leiden tot problemen op het gebied van de identiteit.

Klachten

Mensen met een identiteitsprobleem vinden het vaak erg lastig om antwoord te geven op de vraag ‘wie ben ik?’. De eerste klachten ontstaan vaak in de vorm van leer- of aanpassingsproblemen, althans zo worden ze vaak benoemd. Wat vaak gebeurt bij een identiteitsstoornis is dat het kind (of de volwassene) allerlei strategieën gebruikt om zich aan te passen aan het leven. Iemand leeft op de manier zoals hij/zij denkt dat anderen dit van hem verwachten en houdt geen rekening met zijn ‘oorspronkelijke’ normen en waarden. Een reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat eigenlijke kwaliteiten nooit zijn gewaardeerd of opgemerkt. Klachten die hiermee gepaard kunnen gaan zijn angst, onzekerheid, boosheid, problemen met betrekking tot seksuele geaardheid of moeite hebben met het maken van keuzes.
Maak je steeds dezelfde fouten in het leven, terwijl je je hebt voorgenomen een volgende keer anders te reageren? Heb je last van hardnekkige gedragspatronen, die je niet kunt veranderen ook al wil je dat graag? Merk je regelmatig dat je gezonde verstand het wel weet wat je zou moeten doen maar dat je gevoel niet meewerkten je in een andere richting duwt? Dan kan schema therapie een behulpzame therapie zijn, maar ook andere therapieën kunnen behulpzaam zijn. 
Tijdens de intake fase bespreek ik de mogelijkheden