Hart van een bloem

Cathy Folmer psychotherapeut & coach, is een eenmanspraktijk in Zwolle.  Voor de wachtlijst Zwolle zie de link onderaan elke pagina.

U kunt bij de praktijk terecht voor verschillende problemen zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, overbelastings-klachten, identiteits problematiek en spanningsklachten maar ook voor coaching.

Cathy Folmer heeft een samenwerking met de heer Jaket, psychiater.

In bijna alle gevallen vindt behandeling plaats aansluitend aan het eerste gesprek of de intake. Na de intake kijken we of ik degene ben die past bij je als therapeut maar ook of het type klachten en de doelstelling past bij het type therapie dat ik geef.

Vergoeding: de praktijk heeft voor 2023 contracten met praktisch alle labels en alle zorgverzekeraars, uitgezonderd RMA en haar labels.  Mijn advies is om voor de zekerheid voorafgaand aan de aanmelding contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen of en hoe de zorg vergoed wordt. Omdat ik met praktisch alle zorgverzekeraars contracten heb zal de factuur in vrijwel alle gevallen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan.  in het geval ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, krijgt u de rekening en dient u deze zelf in bij uw zorgverzekeraar.  Over de hoogte van uw eigen risico en bijdrage heb ik geen inzicht, dat kunt het beste zelf met uw zorgverzekeraar bespreken. hieronder de qr code met zorgverzekeraars en haar labels 

labels zorgverzekeraars
labels zorgverzekeraars 


De in de praktijk verstrekte zorg is in de meeste gevallen “Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg” (SGGZ).  SGGZ is er voor de ernstiger of complexere aandoeningen en houdt doorgaans een langduriger behandeling in. Vanaf 2022 wordt de zorg vergoed vanuit het zogenaamde "zorg prestatie model ". De duur van een consult bepaalt het tarief. Maar in plaats van precieze minuten te schrijven, mag ik ook uit gaan van de tijd die in mijn agenda voor u is gepland ( 45 0f 60 minuten). Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter duurde. Mocht ik méér dan 15 minuten afwijken van de tijd die voor u is ingepland, dan pas ik de tijdsduur van het consult aan.

Dit is de link naar de folder -

https://cathyfolmer.nl/sites/default/files/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Het tarief voor een losse sessie van 45 minuten is 120 euro, voor een sessie van 60 minuten is dit 150 euro. Het tarief voor "no show" of te laat afgezegde sessie  is in principe hetzelfde tarief, als er sprake is van bijzondere omstandigheden dan kan het tarief voor een "no show" of te laat afgezegde sessie door mij worden aangepast.

Cathy Folmer psychotherapeut & coach is gesitueerd in hartje Zwolle en met het openbaar vervoer goed te bereiken, het ligt onder de rook van de Fundatie.

Voor routebeschrijving klik hier
Parkeren in de buurt van de praktijk is tegen betaling. Voor parkeer advies: klik hier.

voor informatie over de wachtlijst kunt u klikken op de kleine link rechts onderaan elke pagina.

 

werkwijze van aanmelding tot behandeling en behandelverloop

Voor psychotherapie is een verwijzing door een (huis)arts noodzakelijk. U kunt zich vervolgens via de website  aanmelden. 

Intake

Tijdens het eerste gesprek neemt u mee:

  • De verwijsbrief van de huisarts
  • Een legitimatiebewijs
  • Het verzekeringspasje

Er zullen  drie intakegesprekken plaats vinden met u. Daarbij worden vragen gesteld over onder andere uw klachten, uw voorgeschiedenis en wordt uw hulpvraag besproken.

In het kader van de behandeling wordt gebruik gemaakt van diagnostiek- en evaluatievragenlijsten. tijdens en na de behandeling heeft u uw eigen patiënten portaal daar worden meet instrumenten klaargezet om in te vullen, ook  kunt u daar brieven inkijken die ik over u schrijf of informatie brieven. Uw afspraken kunt u daar ook terug vinden.

Behandeling

In het vierde  gesprek formuleren we een behandelplan en bespreek ik de brief die ik aan de huisarts schrijf en de diagnose. Afhankelijk van de klachten en de hulpvraag kiezen we voor een methode, of combinatie van methodes. Er worden behandeldoelen geformuleerd en afspraken gemaakt over duur en frequentie van de behandeling.Een sessie voor een individuele behandeling duurt  60 minuten.

Evaluatie

Tussentijds  evalueren we de behandeling. Hierbij worden soms vragenlijsten bij gebruikt. Komt de therapie overeen met je verwachtingen, hoe is het met de ernst van de klachten, zijn er aanpassingen nodig, in hoeverre zijn de doelen bereikt? Aan het einde van de behandeling is er op nieuw een evaluatie en een meetmoment en zal ik de ontslagbrief aan de huisarts met u bespreken.