Cathy Folmer
Cathy Folmer

Mijn naam is Cathy Folmer, ik studeerde af aan de Rijks Universiteit Utrecht in de psychologie van arbeid, gezondheid & organisatie en in de klinische & gezondheidspsychologie. De therapievorm die ik met name geef is cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie. Ik ben psychotherapeut BIG, senior schematherapeut van de vereniging voor schematherapie en erkend cognitief gedragstherapeut VGCt®


Mijn werkzame leven startte in 1977 als verpleegkundige en later als stewardess. In 1990 keerde ik weer terug naar de zorg als verpleegkundige en naast moeder zijn, studeerde ik psychologie in de avonduren. Na mijn studie was ik werkzaam bij HSK, een landelijke organisatie die overwegend werknemers behandelt die door psychische klachten hun werk verzuimen of dreigen te verzuimen. Ik behandelde met name cliënten met angststoornissen, depressie, overspannenheid en burnout .

Ervaring met de vele gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan zes jaar arbeidsongeschikt) heb ik opgedaan door de behandeling en begeleiding bij re-integratie van deze groep. Verder heb ik behandel ervaring met slechthorende en dove cliënten en hun familie.

Van 2004 tot 2019 heb ik gewerkt in Hilversum, eerst als cognitief gedragstherapeut en later als psychotherapeut, in een groepspraktijk met 18 GZ psychologen, psychotherapeuten en een psychiater. In 2009 heb ik de praktijk in Zwolle opgestart.

Centraal in mijn behandeling staat de cliënt in het hier en nu. Dit betekent een combinatie van naast de cliënt staan waar nodig, maar ook het afstand nemen, observeren en aanmoedigen van de cliënt om zelf veranderingen in te zetten en te continueren. Ik kijk samen met de cliënten naar ervaringen vanuit jeugd en geschiedenis die aanleiding waren tot de huidige  'schema's'. De benadering is persoonsgericht met de klachten en hulpvraag als leidraad. Ik heb de vierjarige opleiding tot psychotherapeut BIG afgerond, en mij daarna en daarvoor in specialistische therapievormen bekwaamd zoals schematherapie en cognitieve therapie en daarvoor de benodigde registraties behaald .

Mijn inschrijving in het BIG register vindt u hier

Mijn inschrijving in de kamer van koophandel is  08184528

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen: LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) NVP ( Nederlandse vereniging voor psychotherapie) , VST ( vereniging voor schematherapie) , VGCT ( vereniging voor cognitieve gedrags therapie) 

Ik doe mijn werk in overleg met de cliënt omdat ik ervan overtuigd ben dat samenwerken, steunen en  aansluiting houden bij je cliënt erg belangrijk is in het hele proces.