Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over mij en/of over de behandeling dan kunt u dit het beste eerst met mij bespreken. ik zal dan proberen uw klacht te verhelpen of een oplossing te vinden.

Lukt dit niet dan kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij de LVVP, of het NIP.

LVVP, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
030-2364338
bureau@lvvp.info

Nederlands Instituut van Psychologen
T.a.v. de adjunct-secretaris van het college van toezicht
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
www.psynip.nl