Privacy en geheimhoudingsplicht

Ik ga zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.
Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden, alleen met uw schriftelijke toestemming kunnen gegevens over u verstrekt worden aan derden. Dit geldt echter niet voor overleg met collegae therapeuten, die uiteraard ook geheimhoudingsplicht hebben.